News

Poďme spolu pracovať na budúcnosti včelárstva na Slovensku

Poďme spolu pracovať na budúcnosti včelárstva na Slovensku

My, včelári a včelárky, včelárske organizácie, pôsobiace na Slovensku sledujeme aktuálne dianie v našej krajine ohľadom pripravovaného návrhu Zákona o ochrane zvierat, ktorého súčasťou má byť aj zákonná úprava chovu včely medonosnej.

Uvedomujeme si potrebu širokej diskusie s odbornou verejnosťou na tému pripravovaného zákona a ponúkame poslancom NR SR pomocnú ruku pri príprave témy venujúcej sa včelám a opeľovačom, s cieľom prípravy kvalitnej legislatívy v téme opeľovačov a včelárstva. Sme si vedomí všetkých odborných, spoločenských a environmentálnych problémov týkajúcich sa problematiky a chceme viesť kvalifikovanú a konštruktívnu debatu pri jej príprave.

Sme to v prvom rade my, čo sa o včely s láskou, obetavosťou a vytrvalosťou nám vlastnou staráme. Pre dobro veci a všeobecný prospech, ktoré včelársky odbor dáva našej vlasti, by bolo nesmierne vhodné a prospešné zapojiť do prípravy aj náš včelársky stav.

Pozývame všetky včelárske organizácie, rovnako aj včelársku obec do platformy „Včela bolo neskoro“ , ktorej cieľom je:

1. Poskytnúť priestor na spoločnú a transparentnú komunikáciu, diskusiu medzi včelármi samotnými.

2. Určenie spoločných cieľov, ktoré budeme obhajovať na celospoločenskej úrovni, ale aj v legislatívnej rovine.

3. Vybrať transparentne z platformy zástupcov – odborných konzultantov, ktorí budú zastupovať platformu v spoločnej príprave návrhu Zákona o ochrane zvierat.

Ciele našej platformy chceme následne posilniť elektronickou výzvou, cez ktorú budú môcť naše požiadavky podporiť všetci včelári aj nevčelári.

Prosíme organizácie, aby svoj súhlas vyjadrili mailom na info@kraj.sk.

Pevne veríme, že nové legislatívne zmeny týkajúce sa včely medonosnej, ktoré vzniknú na základe odbornej a vecnej diskusie s vybranými konzultantmi, budú cestou pre spokojnosť predkladateľov aj včelárskej obce a budú na prospech národohospodárskym záujmom nášho štátu a hlavne včiel. Včelárska pospolitosť v dnešných časoch rapídnych klimatických a environmentálnych zmien, ktoré tvrdo dopadajú na chov včely medonosnej, s veľkými obavami hľadí do budúcnosti, ktorej vývoj je aktuálne v rukách politikov. Včelári sú si nesmierne vedomí potreby byť nápomocní legislatívnym procesom, ktoré sa dotýkajú zákonných úprav starostlivosti o včely a zároveň formujú krajinu, v ktorej spolu so včelami žijeme.

Za prípravný výbor

Mgr. David Turčáni, PhD.
včelár a environmentalista
OZ kRaj, projekt Včelí kRaj

Maroš Bujňák
ekologicky hospodáriaci včelár
Brezovica

Elena Múčková

včelárka, vedúca včelárskeho krúžku
Senec

Andrej Devera
profesionálny včelár, osveta o včelej pastve
Bratislava

Ing. Rita Novosadová
včelárka, propagátorka včelárstva
Branovo

Kontaktná osoba: David Turčáni, 0948 343 289, info@kraj.sk

Týmto mailom sme oslovili nasledujúce včelárske organizácie (v abecednom poradí):

 • Asociácia včelárov Slovenska
 • Občianske združenie Kálmána Sőtéra
 • Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska
 • Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu
 • Slovenský zväz včelárov
 • Spolok Včelárov Slovenska
 • Stredná odborná škola Pod Bánošom
 • Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
 • Včeloz, o.z.
 • Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely
 • Združenie slovenských spracovateľov včelích produktov